Moje interpelacje


Interpelacje i zapytania Danuty Kaszyńskiej dotyczyły:

  • Podlaskiej Strategii Innowacji
  • Wsparcia przedsiębiorstw, przesunięcia środków unijnych w ramach Osi priorytetowej I. W odpowiedzi na interpelację Marszałek umieścił takie zdanie „Dziękując za inicjatywę i zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, które w pełni podzielam, zapewniam że teraz, jak i w przyszłości Instytucja Zarządzająca RPOWP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki finansowe umożliwiające rozwój podlaskich firm”.
  • Białostockiego Muzeum Wsi- m.inn
  • Bardzo złej sytuacji budynków w Białostockim Muzeum Wsi
  • Braku infrastruktury sanitarnej w Muzeum Wsi
  • Interwencja w sprawie projektów unijnych napisanych przez Muzeum Wsi
  • Zapytania dotyczące wydatkowania publicznych środków finansowych w Operze i Filharmonii Podlaskiej Podlaski Centrum Sztuki, oraz dotyczące akustyki w Operze
  • Zapytania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego, a konkretnie synchronizacji pomiędzy PKP i PKS
  • Zapytania dotyczące Służby zdrowia i kolejek w przychodniach i szpitalach

Wszelkie zapytania dotyczyły racjonalnego wydawania publicznych pieniędzy! 

Odpowiedzi na powyższe znajdą Państwo w poniższych linkach:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_srwp.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDIxIChYWEktSVYga2FkZW5jamEpJSU%3D&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_od_f26f.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDI0IChYWElWLUlWIGthZGVuY2phKSUl&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_od_ea91.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDI1IChYWFYtSVYga2FkZW5jamEpJSU%3D&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_rsi.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDI4IChYWFZJSUktSVYga2FkZW5jamEpJSU%3D&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_oni_9fe5.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDI5IChYWElYLUlWIGthZGVuY2phKSUl&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_bmw.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDMxIChYWFhJLUlWIGthZGVuY2phKSUl&llvl=

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/interpelacje_s/interpelacja_opt.htm?&lsid=interpelacje_radnych_odpowiedzi&lvl=MDM2IChYWFhWSS1JViBrYWRlbmNqYSklJQ%3D%3D&llvl=