Konferencja „Polki i Polacy o przemocy ekonomicznej”


10 grudnia 2014 roku w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyła się konferencja :Polki i Polacy o przemocy ekonomicznej”, w której miałam przyjemność wziąć udział.

ekonomiczna

Debatowaliśmy przede wszystkim o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jak się niestety okazuje, aż 13% Polaków jest przeciwnych ratyfikacji tejże konwencji. Tylko 53,5% jest za przyjęciem a blisko jedna trzecia nie ma na ten temat zdania –wynika z przeprowadzonego w listopadzie 2014 roku na reprezentatywnej grupie badania Fundacji im. H. Boella w Warszawie.

Jak wynika z powyższych danych, duża część naszego społeczeństwa nie jest zainteresowana dyskusją o tej konwencji, co niestety bardzo mnie smuci. Z pewnością będę się starała aby tę sytuację zmienić.