archiwum dzienne: Grudzień 22, 2014


Opłatek w Podlaskim Forum Gospodarczym

19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego, czyli organizacji skupiającej przedsiębiorców i pracodawców naszego regionu. Razem z nami życzenia składali sobie m.in. przedstawiciele duchowieństwa, samorządu oraz zaproszeni goście. Podlasie Stowarzyszenie Właścicielek Firm jest członkiem PFG, tak więc nie mogło nas tam zabraknąć. Szczególne brawa należą się chórowi Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, który […]

oplatek

kongres

Rada Programowa Kongresu Kobiet

12 grudnia byłam również uczestniczką Rady Programowej Kongresu Kobiet, na której wraz z koleżankami podsumowałyśmy nasza pracę w 2014 roku. Najważniejszym punktem obrad, było rozpoczęcie debaty programowej na temat przyszłorocznego, VII Kongresu Kobiet, który to odbędzie się w dniach 11-12 września w Warszawie. Na koniec wręczono nominacje na rok 2015 Pełnomocniczkom Regionalnym. Podobnie jak i […]


Pracowity piątek

12 grudnia w Warszawie odbył się szereg spotkań ważnych dla kobiet. Dzień zaczęliśmy od podsumowania projektu SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY natomiast później miałam przyjemność spotkać się z Pełnomocniczkami Rządu do spraw Równego Traktowania oraz z Pełnomocniczkami Wojewodów do spraw Równego Traktowanie. Co ciekawe, w tym drugim spotkaniu zabrakło przedstawiciela województwa Podlaskiego. Dlaczego? Ano dlatego, że […]

superwoman

spotkanie

Świąteczne spotkanie na Międzynarodowym Forum Kobiet w Warszawie

11 grudnia 2014 roku w Warszawie reprezentowałam Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm na spotkaniu świątecznym Międzynarodowego Forum Kobiet, instytucji zajmującej się promocją przedsiębiorczości kobiet. Jej prezeską, jest dobrze nam znana Ewa Rumińska-Zimny, która współorganizuje Okrągłe Stoły na naszych Podlaskich Kongresach Kobiet. Całe spotkanie minęło w bardzo przyjaznej atmosferze, a oprócz składanych życzeń jak zwykle poruszyłyśmy wiele […]


Konferencja „Polki i Polacy o przemocy ekonomicznej”

10 grudnia 2014 roku w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyła się konferencja :Polki i Polacy o przemocy ekonomicznej”, w której miałam przyjemność wziąć udział. Debatowaliśmy przede wszystkim o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jak się niestety okazuje, aż 13% Polaków jest przeciwnych ratyfikacji tejże konwencji. Tylko […]

ekonomiczna