Świąteczne spotkanie na Międzynarodowym Forum Kobiet w Warszawie


11 grudnia 2014 roku w Warszawie reprezentowałam Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm na spotkaniu świątecznym Międzynarodowego Forum Kobiet, instytucji zajmującej się promocją przedsiębiorczości kobiet. Jej prezeską, jest dobrze nam znana Ewa Rumińska-Zimny, która współorganizuje Okrągłe Stoły na naszych Podlaskich Kongresach Kobiet.

spotkanie

Całe spotkanie minęło w bardzo przyjaznej atmosferze, a oprócz składanych życzeń jak zwykle poruszyłyśmy wiele problemów, z którymi nasze businesswoman muszą borykać się na co dzień. To było bardzo owocne spotkanie, kolejne już w przyszłym roku.